19 December 2023 Rétention et développement

Personeelsbehoud in tijd van mobiliteit en loonevolutie

Ontdek hoe een aantrekkelijk loonbeleid het personeelsbehoud bevordert. Met Offr kan je je loonbeheer centraliseren waardoor je niet alleen talent aantrekt maar ook behoudt.

Rétention des employés : importance de la politique salariale | Offr Personeelsbehoud: belang van het loonbeleid

België kent tegenwoordig een ongeziene dynamiek op de arbeidsmarkt. Volgens Dynam (Dynamiek van de Arbeidsmarkt), die zich baseert op een samenwerking met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en het HIVA (Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving van de KU Leuven), heeft de Belgische arbeidsmarkt een opmerkelijke veerkracht vertoond niettegenstaande de uitdagingen van 2022, met inflatie, de crisis in Oekraïne en de energieproblemen.

Er is echter een stijging waargenomen in het personeelsverloop ten opzichte van vorig jaar. Sinds de invoering van de maatregelen in 2014 heeft het een ongekend niveau bereikt. De kosten van dit verloop wegen dan ook steeds zwaarder.

Zowel de directe als indirecte kosten door personeelsverloop kunnen verwoestende gevolgen hebben voor bedrijven. Volgens een studie van Randstad kunnen de indirecte kosten zelfs meer dan tweederde van de totale kost van het verlies van een werknemer uitmaken, zonder te spreken over het verlies van productiviteit, de daling van het teammoreel, de kenniserosie en de negatieve impact op het merkimago.

Met dit feit voor ogen is het voor de bedrijven van essentieel belang om hun retentiestrategieën optimaal uit te werken. Europa kent een van de laagste betrokkenheidscijfers van werknemers wereldwijd. De professionele ontevredenheid is verontrustend. Bijna de helft van de werknemers is bereid ontslag te nemen voor een betere balans tussen werk en privéleven. Voor bedrijven die succes op lange termijn willen boeken staat het behouden van talent prioritair op hun agenda.

 

Uitdagingen en impact van personeelsbehoud voor bedrijven.

Het personeelsbehoud is een pijler van stabiliteit en groei binnen een bedrijf. Niet alleen het verminderen van kosten voor werving en opleiding is belangrijk, maar ook om de cruciale rol die het speelt voor de bedrijfscultuur et de continuïteit van de activiteiten. Een laag verloop versterkt het vertrouwen van de medewerkers, het getuigt van een gezonde werkomgeving en een eerlijk loonbeleid. Bedrijven kunnen een betere dienstverlening en constante innovatie aanbieden wanneer ze talent kunnen behouden in hun organisatie, met een hogere klanttevredenheid als gevolg. Met enerzijds het zorgwekkende gebrek aan betrokkenheid van werknemers in Europa en anderzijds de zeer dynamische Belgische arbeidsmarkt, is het voor bedrijven van essentieel belang om solide retentiestrategieën te ontwikkelen om verder te blijven bestaan.

 

Loonbeleid als hefboom voor personeelsbehoud 

Een cruciaal deel van de algemene strategie van een bedrijf is het loonbeleid. Het vertegenwoordigt het geheel van beslissingen die een organisatie neemt met betrekking tot de verloning van haar werknemers. Wat omvat basissalarissen, bonussen, sociale voordelen en andere vormen van compensatie. Divers zijn de uitdagingen. Een competitieve aantrekkingskracht voor talent is essentieel, evenals eerlijkheid en transparantie om de tevredenheid en motivatie van bestaande werknemers te waarborgen. Duurzaamheid en een passend financieel beleid vormen eveneens cruciale aspecten voor het bedrijf.

De impact van het loonbeleid op het personeelsbehoud

Het loonbeleid heeft een directe en beslissende impact op het personeelsbehoud. Volgens PWC zegt 71% van de werknemers dat eerlijk betaald worden iets is waar ze rekening mee houden wanneer ze overwegen om van werk te veranderen. Een verloning die als onvoldoende of onrechtvaardig wordt beschouwd, kan daarom leiden tot ontevredenheid op het werk, tot demotivatie, en uiteindelijk tot het vertrek van de werknemer.  Omgekeerd kan een aantrekkelijk en eerlijk loonbeleid zorgen voor betrokkenheid en loyauteit bij werknemers voor het bedrijf.

Belang van een aantrekkelijk loonbeleid om talent aan te trekken en te behouden

De arbeidsmarkt wordt steeds competitiever. Het aantrekken en behouden van talent vormt een enorme uitdaging voor de bedrijven. Een krachtige hefboom in deze strijd is een aantrekkelijk loonbeleid. Niet alleen om het beste talent aan te trekken, maar ook om ze op lange termijn te behouden. Uit een onderzoek van Gallup blijkt dat bedrijven die een aantrekkelijk en transparant verloningsbeleid kunnen bieden een personeelsbehoud van 59% scoren. Dit is aanzienlijk hoger dan bedrijven die dit niet doen.  Een goed doordacht loonbeleid draagt ook bij tot een positieve en motiverende werksfeer, wat de productiviteit en prestaties van het bedrijf ten goede komt.

 

Impact van slecht management op het personeelsbehoud

Slecht management kan een verwoestend effect hebben op het personeelsbehoud. Managers die niet effectief communiceren, de inspanningen van hun werknemers niet erkennen of geen mogelijkheden bieden voor professionele ontwikkeling, creëren een negatieve en stressvolle werksfeer. Dit kan leiden tot een daling van de motivatie bij de werknemers, productiviteitsverlies en uiteindelijk een hoog personeelsverloop.

 

Strategieën om personeelsbehoud te verbeteren

Belang van een goede interne communicatie

Een goede Interne communicatie is de essentiële basis voor het scheppen van een gezonde en productieve werksfeer. Door duidelijke en transparante tweerichtingscommunicatie kunnen werknemers de algemene doelstellingen van het bedrijf beter begrijpen en ook hun eigen rol hierin beter inschatten. Dit bevordert het gevoel van betrokkenheid en verbondenheid, twee kernelementen voor het personeelsbehoud.

De rol van opleiding et professionele ontwikkeling

Permanente professionele ontwikkeling is een belangrijke vereiste voor huidige werknemers. Het aanbieden van opleidingen en ontwikkelingsmogelijkheden door de bedrijven is daarom cruciaal. Dit verbetert niet alleen de vaardigheden en prestaties van de werknemers, het toont ook aan dat het bedrijf in hen investeert en zich bekommert om hun professionele groei, wat hun loyauteit zeker kan versterken.

Het aanbieden van een competitieve verloning en sociale voordelen

De verloning, doorslaggevend voor het aantrekken en behouden van werknemers, omvat niet alleen het basisloon. Sociale voordelen zoals ziekteverzekering, pensioenregeling, betaald verlof enz. hebben ook een beduidende impact. Competitieve verloning en sociale voordelen kunnen essentieel zijn voor het aantrekken en behouden van het beste talent.

Belang van erkenning en waardering op het werk

Erkenning op het werk is ook een krachtige motivator. Werknemers die zich gewaardeerd voelen zijn geneigd trouw te blijven aan hun bedrijf. Dit kan verschillende vormen aannemen, variërend van enkele woorden van dankbaarheid tot een concrete verloning. Belangrijk is dat de werknemers zich gewaardeerd voelen en dat hun werk wordt erkend.

Kortom, een goed doordacht loonbeleid, dat rekening houdt met het welzijn op het werk, vormt een echte hefboom voor het personeelsbehoud.  Dit is waar Offr komt bij kijken, een innovatieve oplossing die het totale loonbeleid centraliseert, tijd bespaart voor het opstellen van loonaanbiedingen en de besluitvorming vergemakkelijkt. De optimalisatie van het loonbeheer maakt het mogelijk om aantrekkelijke, eerlijke, transparante loonpackages aan te bieden, wat het personeelsbehoud bevordert en HR-verantwoordelijken meer tijd geeft om te focussen op andere even belangrijke zaken.

 

 

Wil je het bespreken?

Wil je meer weten over onze diensten? Plan vandaag een demo in.

Praat met ons team

Hoeveel kost het?

Schat de prijs voor je bedrijf met onze intuïtieve prijstool.

Ontdekken