Hervorming van het auteursrecht : einde van de overgangsperiode

De horizon wordt duidelijker nu we het einde naderen van de overgangsperiode voor de hervorming van het auteursrecht. De hervorming waarover je hebt kunnen lezen in ons artikel van februari. Eind 2023 treedt deze hervorming volledig en effectief in werking in België.