27 September 2023 Nieuw

Hervorming van het auteursrecht : einde van de overgangsperiode

De horizon wordt duidelijker nu we het einde naderen van de overgangsperiode voor de hervorming van het auteursrecht. De hervorming waarover je hebt kunnen lezen in ons artikel van februari. Eind 2023 treedt deze hervorming volledig en effectief in werking in België.  

droits d'auteur fin de la période de transition

Hervorming van het auteursrecht : einde van de overgangsperiode eind 2023. Met Offr anticiperen op de toepassing ervan.

Wat zijn auteursrechten?

“Inkomsten uit de vergoeding voor de overdracht of het in licentie geven van auteursrechten of naburige rechten genieten een voordelige belastingregeling. Ze worden namelijk belast als roerende inkomsten tot een maximumbedrag van 70.220 euro (bedrag voor het inkomstenjaar 2023). Bijgevolg worden ze niet onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing maar aan de roerende voorheffing, tegen een voordelig tarief van 15%, na aftrek van de werkelijke en forfaitaire kosten.”

bron: securex

Wat verandert er?

Het oude fiscale regime van de auteursrechten bevatte geen bijzondere voorwaarden voor de ontvangers van de inkomsten. De wijziging richt zich nu specifiek op de belastingplichtigen die blootgesteld zijn aan de onvoorziene risico’s en de onzekerheid die eigen zijn aan creatie- en prestatieactiviteiten van artistieke aard. Voortaan kunnen alleen houders van een kunstwerkattest genieten van dit gunstig fiscale regime als roerende inkomsten. Zij die dit attest niet hebben, moeten aantonen dat hun werk bedoeld is voor mededeling aan het publiek of voor een openbare uitvoering, om in aanmerking te komen voor de fiscale voordelen van auteursrechten.

Nieuwe regels van kracht. Wat houdt dit in?

De hervorming van het auteursrecht leidt tot grote bezorgdheid bij bedrijven. Voor een hele reeks functies die voorheen in aanmerking kwamen, is dit nu niet meer het geval. Deze, met als mogelijk gevolg dat de nettolonen van de werknemers worden beïnvloed, vooral in de IT-sector.
Bedrijven vrezen voor hun concurrentiepositie in een toch al krappe arbeidsmarkt. Twee oplossingen zijn namelijk mogelijk als het auteursrechtenregime niet meer van toepassing op hun sector (en dus op hun werknemers):
Ofwel niets doen, met het risico dat werknemers vertrekken.
Ofwel voorstellen hetzelfde nettoloon te behouden door op zoek te gaan naar alternatieven.

Hervorming van het auteursrecht: een bron van kansen?

De beperking van auteursrechten betekent niet noodzakelijk een minder aantrekkelijke verloning. Er zijn tal van mogelijkheden op het vlak van verloning waarvoor je werknemers in aanmerking kunnen komen waar je misschien niet aan dacht.

Offr is er om je door deze overgangsperiode te loodsen, om je te helpen oplossingen te vinden en de kosten te visualiseren. We bieden namelijk de enige simulator die rechtstreeks vertrekt van het nettoloon van de werknemer om het nieuwe brutobedrag te berekenen en ook de impact van de auteursrechtelijke vergoedingen op de werkgeverskosten. Met behulp van onze tool kun je het nettoloon van je werknemers, inclusief auteursrechten, omrekenen naar een nieuw brutobedrag dat niet langer geniet van de betrokken regeling.

Bijvoorbeeld: een werknemer die vroeger een brutoloon van € 3 000 had waarvan 20% in de vorm van auteursrechten, had een nettoloon van € 2 300. Om hetzelfde loon te krijgen moet zijn werkgever het brutoloon met € 472 verhogen met het verdwijnen van de auteursrechten.

Voor

Na

Hervorming van het auteursrecht : einde van de overgangsperiode Hervorming van het auteursrecht : einde van de overgangsperiode

 

Offr geeft je ook een duidelijk overzicht van de extralegale voordelen, zoals mobiliteit in de ruimste zin (bijdrage in transportkosten, mobiliteitsbudget…), groepsverzekeringen of flexibele salarispakketten (of deze nu al geïmplementeerd zijn binnen je bedrijf of nog in ontwikkeling). Zo kan snel je situatie evalueren en weloverwogen beslissingen te nemen.

Concurrerend blijven als onderneming in de arbeidsmarkt betekent uiteindelijk flexibel blijven op het vlak van loon en voordelen, zelfs zonder auteursrechten. De hervorming op het auteursrecht dwingt bedrijven om hun verloningstrategie te heroverwegen en ook hun aantrekkelijkheid voor werknemers te behouden.

En jij, welk extralegaal voordeel past het best bij je onderneming, je sector en je werknemers? Met Offr blijf je concurrerend en voorbereid op de uitdagingen die deze hervorming kan betekenen.

Wil je het bespreken?

Wil je meer weten over onze diensten? Plan vandaag een demo in.

Praat met ons team

Hoeveel kost het?

Schat de prijs voor je bedrijf met onze intuïtieve prijstool.

Ontdekken