7 February 2023 Nieuw

Het fiscale regime auteursrechten aangepast

Hoeveel gaat de hervorming van het auteursrecht je kosten? Deze hervorming werd van kracht op 1 januari 2023 en zorgt op zijn zachtst gezegd voor heel wat opschudding. Ontdek hoe Offr je kan helpen om er wijs uit te worden en je verschillende scenario's te berekenen 😉

réforme droits d'auteur

De hervorming van het auteursrecht op initiatief van minister van Financiën Vincent Van Peteghem zorgt al enkele maanden voor opschudding in België. Het betreft de toegang tot een gunstig belastingregime voor bepaalde sectoren, volgens de minister kostbaar voor de staat en soms ongepast.

Wat waren de voordelen van de auteursrechtenregeling?

Sinds de invoering in 2008 voor beroepen als journalistiek, architectuur en alle vormen van kunst, is de belastingregeling voor auteursrechten uitgebreid naar IT en andere gebieden. Kort gezegd bedroeg het belastingtarief voor inkomsten uit auteursrechten 15%, als inkomsten uit roerende zaken. Dit gold voor een maximumbedrag van ongeveer € 64.000 (geïndexeerd tot 2022), wat resulteerde in een bijzonder gunstige belasting. Er moest aan twee voorwaarden worden voldaan om van dit regime te kunnen profiteren: de creatie van een werk dat auteursrechtelijk is beschermd en de overdracht van de rechten om het te exploiteren aan een derde.

Wat is het doel van de huidige hervorming?

De hervorming van de auteursrechtenbelasting is van toepassing vanaf 1 januari; 2023 en verandert niets aan het belastingtarief. Het is echter de bedoeling om de toegang tot dit voordelige systeem te beperken. En zich opnieuw te richten op beroepen die als “artistiek” worden beschouwd en vatbaarder zijn voor onzekerheid. Hoewel geen enkele sector officieel is uitgesloten van de regeling, is het toepassingsgebied ervan drastisch beperkt. De marketing- en communicatiesector en de IT-sector maken zich zorgen. Vooral omdat computerprogramma’s niet langer lijken te vallen onder de regeling in het geval van de laatste.

Er is echter een overgangsperiode ingevoerd in 2023. Dit biedt bedrijven en personen die niet langer in aanmerking komen voor de nieuwe regeling de kans om zich aan te passen aan de nieuwe wet.

Wat is de oplossing van Offr?

Als de hervorming sommige sectoren zorgen baart, dan is dat vooral omdat ze een impact kan hebben op het nettoloon van de werknemers. Bedrijven vrezen daarom voor hun concurrentievermogen op een arbeidsmarkt die al onder druk staat.

Ze hebben twee opties als de auteursrechtenregeling niet langer van toepassing is op hun sector:

Ofwel niets doen, met het risico dat werknemers het schip verlaten.
Ofwel aanbieden om hetzelfde nettoloon te behouden door alternatieven te zoeken of door het brutobedrag te verhogen.

Offr is er om u te ondersteunen tijdens deze overgangsperiode, u te helpen oplossingen te vinden en de kosten te visualiseren. Wij bieden zelfs de enige simulator waarmee u kunt uitgaan van het nettoloon van de werknemer. Daarnaast kunt u het brutobedrag voor de werkgever schatten, evenals de impact ervan op de jaarlijkse werkgeverslasten. Met onze tool kunt u het nettoloon van uw werknemers, inclusief royalty’s, omrekenen naar een nieuw brutobedrag dat niet langer profiteert van de genoemde regeling.

In de simulatie hieronder zien we het geval van een werknemer die voorheen een brutoloon van €3.000 ontving, met 20% auteursrechten. Het oplevert een nettoloon van €2.300 en werkgeverslasten van €54.169. Als de werknemer niet langer in aanmerking komt voor deze regeling, zal zijn werkgever zijn brutosalaris met €475 moeten verhogen. Alleen om hetzelfde nettobedrag te behouden en het resulteert in werkgeverskosten van €63.247 per jaar.

Offr biedt een duidelijk overzicht van alternatieve beloningsbronnen. Zowel de bronnen die al door het bedrijf zijn geïmplementeerd als de bronnen die nog moeten worden gemobiliseerd. Zodat u de situatie in één oogopslag kunt beoordelen. Een flexibele en effectieve oplossing!

Wil je het bespreken?

Wil je meer weten over onze diensten? Plan vandaag een demo in.

Praat met ons team

Hoeveel kost het?

Schat de prijs voor je bedrijf met onze intuïtieve prijstool.

Ontdekken