28 July 2023 Starten

Hoeveel kost een werknemer in België?

Kom meer te weten over de loonkosten van een werknemer en hoe deze te berekenen, om u te helpen uw HR-management te optimaliseren en uw uitgaven te beheersen!

combien coûte un salarié en Belgique ? - hoeveel kost een werknemer in België

Hoeveel kost een werkenmer in België? In een economisch klimaat waarin uitgavenbeheersing cruciaal is, is het voor elk bedrijf essentieel om een gedetailleerd inzicht te hebben in de kosten die gepaard gaan met aanwerving. Als we het hebben over de kosten van aanwerving, hebben we het ook over de loonkosten van het bedrijf. Als u de kosten van uw werknemers en uw loonkosten kent, kunt u uw personeelsbeheer optimaliseren en tegelijkertijd een eerlijke en motiverende beloning garanderen.

Hoewel het begrip loonkosten essentieel is voor het personeelsbeheer, komen we terug op de definitie en de elementen waaruit het bestaat. Zodat we kunnen vertrekken van een gemeenschappelijke basis:

Definitie: Nationale Bank van België

” Loonkosten zijn alle kosten die een bedrijf maakt om een werknemer in dienst te nemen. Ze kunnen worden opgesplitst in :

  • een directe kost, die hoofdzakelijk bestaat uit brutosalarissen plus verschillende personeelsvoordelen (voordelen in natura, winstdeling);
  • een indirecte kost, hoofdzakelijk bestaande uit wettelijke en collectief overeengekomen werkgeversbijdragen en diverse lasten (beroepsopleiding, transportkosten, sociale werken)”.

De loonkosten omvatten dus alle kosten die een werkgever maakt om een werknemer te betalen. Het omvat niet alleen het brutoloon, maar ook socialezekerheids- en belastinglasten, evenals verschillende voordelen en bonussen. 

Kort samengevat:

loonkosten = basisverloning + sociale zekerheidsbijdragen + extralegale voordelen

Hier is een voorbeeld om dit te illustreren:

Elementen die deel uitmaken van de basisverloning

De basis verloning is een van de belangrijkste componenten van loonkosten. Het omvat het basis brutoloon, dat een directe beloning is voor het werk dat is uitgevoerd, maar ook verschillende voordelen en premies. Deze laatste kunnen posten omvatten zoals :

  • eindejaarspremies
  • jaarlijks premies
  • enkel en dubbel vakantiegeld
  • voordelen van alle aarden 
  • en vele andere

Al deze elementen vormen samen de basisverloning.

Sociale zekerheidsbijdragen en hun belang

Sociale zekerheidsbijdragen, de verplichte inhoudingen op het loon, vormen een aanzienlijk deel van de kosten van een werknemer in België. Ze zijn bedoeld om verschillende solidariteitssystemen te financieren: sociale zekerheid, pensioenen, ziekteverzekering, kinderbijslag, enz. Hun belang is dus tweeledig: ze dragen bij tot de sociale bescherming van de werknemer en vertegenwoordigen een belangrijk financieel belang voor het bedrijf.

Er zijn twee soorten: (i) die ten laste van de werknemer en die worden ingehouden op zijn/haar brutoloon en (ii) die ten laste van de werkgever die bovenop het brutoloon moeten worden betaald.

De verschillende soorten voordelen

Naast het basissalaris vormen voordelen en variabele verloning een essentieel onderdeel van de totale verloning van een werknemer. Deze voordelen kunnen verschillende vormen aannemen, van extra betaald verlof tot verzekeringen, mobiliteit of bonussen

Ondanks hun kostprijs spelen deze voordelen een cruciale rol in het aantrekken en behouden van talent. Op een steeds competitievere arbeidsmarkt zijn werknemers niet langer tevreden met een aantrekkelijk basissalaris. Ze zijn ook op zoek naar voordelen die hun levenskwaliteit verbeteren, hun gezondheid en veiligheid beschermen en hun bijdrage aan het bedrijf vergroten. Door dergelijke voordelen aan te bieden, worden deze voordelen een wapen in de ‘war for talent’.

Verschil tussen loonkosten voor de werkgever en nettoloon voor de werknemer

Het is belangrijk op te merken dat loonkosten voor de werkgever en nettoloon voor de werknemer twee verschillende dingen zijn.

Het nettoloon is wat de werknemer werkelijk ontvangt na aftrek van socialezekerheidsbijdragen en belastingen.

De loonkosten voor de werkgever zijn daarentegen hoger omdat ze niet alleen het brutoloon omvatten, maar ook de socialezekerheidsbijdragen van de werkgever en andere kosten en voordelen.

Inzicht in loonkosten is van fundamenteel belang voor elk bedrijf, omdat het een sleutelelement is in het beheersen van HR-kosten. Aan de hand van dit eenvoudige voorbeeld kunt u eenvoudig de kosten van een werknemer schatten en anticiperen op de verschillende elementen waaruit de kosten bestaan.

Dankzij deze weergave en de interactieve simulator van Offr, kunt u spelen met de verschillende pakket componenten om de meest geschikte werknemers- en werkgeverskosten te vinden!

Wil je het bespreken?

Wil je meer weten over onze diensten? Plan vandaag een demo in.

Praat met ons team

Hoeveel kost het?

Schat de prijs voor je bedrijf met onze intuïtieve prijstool.

Ontdekken