4 April 2024 Behoud & ontwikkeling

Alles begrijpen over het Mobiliteitsbudget

Met Offr leer je alles over het mobiliteitsbudget, een toelage van de werkgever beschikbaar in België voor verplaatsingen. Deze toelage stimuleert een milieuvriendelijkere mobiliteit en vermindert de afhankelijkheid van individuele auto's.

Inleiding tot het mobiliteitsbudget in België

Definitie en belang van het mobiliteitsbudget

Het mobiliteitsbudget is een vergoeding die door de werkgever aan zijn werknemers wordt gegeven. En dit om hun reiskosten te dekken. Deze in België geldige regeling heeft tot doel duurzame mobiliteit te bevorderen en de afhankelijkheid van het individueel autogebruik te verminderen.

Voor Belgische werkgevers is het belang van dit budget veelzijdig. Enerzijds helpt het hen milieuproblemen aan te pakken door milieuvriendelijke vervoersmiddelen te promoten. Anderzijds biedt het meer flexibiliteit aan de werknemers. Wat hun tevredenheid en betrokkenheid verbetert. Bovendien kan het ook aanzienlijke fiscale voordelen opleveren voor het bedrijf.

 

Uitleg over de werking en berekening van het mobiliteitsbudget

In België kunnen werknemers hun bedrijfswagen inruilen voor een mobiliteitsbudget. Werknemers kunnen dit budget vervolgens verdelen over drie pijlers, afhankelijk van de opties die door de werkgever worden aangeboden:

  • Pijler 1: Milieuvriendelijke bedrijfswagen.
  • Pijler 2: Duurzame vervoersmiddelen en huisvestingskosten.
  • Pijler 3: Als het budget niet volledig wordt gebruikt in pijler 1 of 2, kan de werknemer het resterende bedrag in cash ontvangen, verminderd met een speciale bijdrage van 38,07%.

De berekening van is gebaseerd op:

  • de bruto jaarlijkse kosten van de bedrijfswagen voor de werkgever
  • de fiscale en parafiscale lasten
  • de uitgaven in verband met de auto volgens het bedrijfsbeleid

Het budget is flexibel en kan worden aangepast aan de specifieke behoeften van het bedrijf en de mobiliteitsvoorkeuren van de werknemer. Het mobiliteitsbudget kan worden aangevuld met andere voordelen, zoals thuiswerkdagen. Dit draagt bij aan het creëren van een alomvattend en aantrekkelijk mobiliteitsbeleid.

Voordelen voor werkgevers en werknemers

Het mobiliteitsbudget in België is bedoeld om werknemers flexibiliteit te bieden. Het stelt werknemers in staat te kiezen voor vervoersmiddelen die aansluiten bij hun persoonlijke en/of professionele voorkeuren en behoeften.

Bijvoorbeeld, sommige werknemers kunnen kiezen voor het openbaar vervoer vanwege milieuredenen. Anderen kunnen opteren voor een milieuvriendelijk voertuig vanwege het gemak of hun professionele eisen.

Het is belangrijk op te merken dat hoewel elk bedrijf unieke mobiliteitsbehoeften heeft, de structuur van het mobiliteitsbudget werkgevers niet toestaat om bepaalde vervoerswijzen op te leggen of te verkiezen. De keuze van vervoersopties ligt voornamelijk bij de werknemers, die hun mobiliteitsbudget kunnen verdelen over de drie pijlers op basis van hun voorkeuren.

Werkgevers kunnen echter wel werknemers aanmoedigen om duurzame mobiliteitskeuzes te maken. Ze kunnen hen informeren over de verschillende beschikbare opties en de milieu- en financiële voordelen van duurzame mobiliteitskeuzes. Bovendien is het verstandig om regelmatig feedback van werknemers te verzamelen om de effectiviteit van het mobiliteitsbudget te evalueren. Dit om ervoor te zorgen dat het voldoet aan de behoeften van werknemers en tegelijkertijd in lijn is met de duurzaamheids- en efficiëntiedoelstellingen van het bedrijf.

 

Impact van het mobiliteitsbudget op de tevredenheid en het behoud van werknemers

Een goed ontworpen mobiliteitsbudget kan een aanzienlijk positieve impact hebben op de tevredenheid en het behoud van werknemers. Het biedt werknemers meer flexibiliteit en keuzemogelijkheden op het gebied van vervoer, wat hun levenskwaliteit en werkplezier kan verbeteren.

Bovendien kan het mobiliteitsbudget ook worden gezien als een extra voordeel, wat kan helpen bij het aantrekken en behouden van talent. Veel werknemers waarderen bedrijven die concrete stappen zetten om hun ecologische impact te verminderen en duurzamere vervoerswijzen ondersteunen.

Kortom, het implementeren van een mobiliteitsbudget kan als een complex proces worden gezien, maar de potentiële voordelen voor zowel het bedrijf als de werknemers zijn aanzienlijk. Het is dus essentieel om dit proces goed te plannen en te beheren om er het maximale uit te halen.

 

Fiscale implicaties voor werkgevers en werknemers

De fiscale details van het mobiliteitsbudget kunnen complex lijken, maar het begrijpen van wat ze inhouden, zowel voor de werkgever als voor de werknemers, is cruciaal om de voordelen ervan te maximaliseren.

Voor werkgevers is het mobiliteitsbudget ontworpen om budgettair neutraal te zijn. De kosten verbonden aan de implementatie van dit budget komen voornamelijk overeen met de bruto jaarlijkse kosten van een bedrijfswagen. Er bestaan echter potentiële fiscale voordelen. Zo vormt het saldo van het mobiliteitsbudget, dat het resterende bedrag is na aftrek van de kosten van pijler 1 en 2, volledig aftrekbare beroepskosten.

Voor werknemers biedt het mobiliteitsbudget meer flexibiliteit bij de keuze van vervoersmiddelen. Voor degenen die een bedrijfswagen hebben maar deze eigenlijk niet nodig hebben en het mobiliteitsbudget kunnen gebruiken voor huisvestingskosten, stelt het mobiliteitsbudget hen in staat de waarde van die auto om te zetten in cash.

Laten we het voorbeeld nemen van een werknemer met een bruto maandsalaris van € 3000 en een identieke werkgeverskost in beide gevallen. Hieronder zien we dat de impact van het mobiliteitsbudget ten opzichte van de bedrijfswagen aanzienlijk kan zijn:

Met bedrijfswagen

Met mobiliteitsbudget

met bedrijfwagen met mobiliteitsbudget

Werknemers kunnen kiezen hoe ze dit bedrag besteden in de pijlers 1 en 2 van het mobiliteitsbudget, die respectievelijk de financiering van een milieuvriendelijke auto, alternatieve vervoersmiddelen en huisvestingskosten omvatten. Als er na deze uitgaven een overschot is, kan dit overschot door de werknemer worden opgenomen in cash en wordt het onderworpen aan een verminderde belasting in vergelijking met het traditionele salaris. Deze structuur moedigt werknemers sterk aan om te kiezen voor duurzame vervoersmiddelen en hun afhankelijkheid van individueel autogebruik te verminderen.

 

Conclusie: Salariskosten optimaliseren met Offr

Het begrijpen van de impact van het mobiliteitsbudget kan ingewikkeld lijken voor werkgevers. Offr toont zich hier een waardevolle partner door duidelijkheid te scheppen over de kosten die aan elke werknemer zijn verbonden.

  • Via de salarissimulator van Offr kunnen werkgevers hun loonkosten grondig inschatten en werknemers een duidelijke en nauwkeurige schatting van hun toekomstige salaris bieden, met of zonder mobiliteitsbudget.
  • Dankzij de flexibele tool voor salaris aanbiedingen van Offr kunnen werknemers hun loonpakket vrij samenstellen en kiezen tussen een bedrijfswagen en een mobiliteitsbudget, met een zeer nauwkeurig overzicht van de impact van elke oplossing.

Voor een steeds betere gebruikservaring, werkt Offr samen met Mbrella voor de implementatie van het mobiliteitsbudget. Mbrella stelt u in staatom voor elke werknemer een gepersonaliseerd mobiliteitsplan op te stellenen uw abonnementen op het openbaar vervoer, uw reiskostenvergoedingen en mobiliteitsbudgetten in één tool te beheren

Heb je vragen of wil je een mobiliteitsbudget implementeren in jouw bedrijf? Dan ben je hier aan het juiste adres!👇

Wil je het bespreken?

Wil je meer weten over onze diensten? Plan vandaag een demo in.

Praat met ons team

Hoeveel kost het?

Schat de prijs voor je bedrijf met onze intuïtieve prijstool.

Ontdekken